Hoe gebruikt u mariene data die in Vlaanderen worden gehost?
0%
Waarschuwing: JavaScript is uitgeschakeld in uw browser. Hierdoor kunt u mogelijk niet alle vragen in deze enquête beantwoorden. Controleer de instellingen van uw browser.

WELKOM BIJ DEZE OESO-ENQUTE OVER HET GEBRUIK VAN PUBLIEKE MARIENE DATA IN VLAANDEREN

 

This is the Dutch language version of the questionnaire. The questionnaire is also available in English. If you would prefer to respond in English, please follow the link here.

 

Vlaanderen heeft een aantal mariene datacentra die zowel nationale (bathymetrische databank, Lifewatch, monitoringnetwerk Vlaamse Banken enz.) als internationale mariene datasets en systemen (WoRMS, IOC-Sea Level Monitoring, EMODnet) hosten. De OESO werkt samen met mariene datacentra in Vlaanderen en de relevante departementen van de Vlaamse overheid om nieuwe inzichten te verkrijgen in het gebruik van mariene data die openbaar beschikbaar worden gemaakt via gespecialiseerde databanken. Uw bijdrage zal het begrip vergroten van het bereik van bestaande diensten van Vlaamse instellingen en toekomstige ontwikkelingen en het beleid helpen informeren. Dit  in overeenstemming met gebruikersvereisten en internationale initiatieven zoals het Decennium van Oceaanwetenschappen voor Duurzame Ontwikkeling 2021-2030 van de Verenigde Naties.

 

Overheden, wetenschappelijke organisaties en andere instanties in Vlaanderen produceren een schat aan diverse mariene data die voor velerlei doeleinden bruikbaar zijn. Mariene data spelen inderdaad een cruciale rol in veel onderzoeksgebieden en voor een reeks operationele diensten zoals visserijbeheer, kustbescherming, mariene ruimtelijke ordening, (natuur-)bescherming, weersvoorspellingen, offshore-energieactiviteiten, navigatie en havenbeheer, en faciliteert nieuwe ontwikkelingen binnen de oceaaneconomie. Als kustregio in België houdt de verzameling van mariene data in Vlaanderen over het algemeen verband met regionale bevoegdheden en bredere interesses voor marien onderzoek. De Vlaamse overheid heeft een Open Data-beleid aangenomen om transparantie, efficiëntie en innovatie te bevorderen. Gezien de brede maatschappelijke belangstelling voor mariene aangelegenheden en de mogelijkheden voor anderen om waarde te creëren uit bestaande openbare data, streven overheden naar het (her)gebruik van de verzamelde data.

 

Het traceren van het gebruik van de mariene gegevens die toegankelijk zijn via openbare databanken, zal nuttige informatie opleveren voor hun toekomstige ontwikkeling, de mariene data gemeenschap, de oceaanindustrie en daarbuiten. Uiteindelijk zal de informatie die we met deze vragenlijst willen verkrijgen, bijdragen aan een beter begrip van de maatschappelijke waarde van openbare mariene data.

 

De vragenlijst die u gaat beantwoorden, heeft betrekking op uw gebruik van alle mariene openbare databanken in Vlaanderen. Voor informatie over de openbare mariene datacentra in Vlaanderen die het doelwit zijn van dit onderzoek, zie hier. Deze survey heeft 4 gerelateerde doelstellingen:

  • Actualiseren van het huidige inzicht in de gebruikersgemeenschappen van de Vlaamse openbare mariene data
  • De wegen verkennen waarlangs openbare mariene data worden omgezet in bruikbare informatie
  • De basis leggen voor toekomstig werk bij het meten van de waarde van openbare mariene data
  • Vergelijkbare informatie verzamelen over de gebruikers en het gebruik van openbare mariene data in verschillende landen en contexten

 

De mariene datacentra in Vlaanderen engageren zich om een vlotte toegang tot hun data te bieden en hergebruik voor andere doeleinden te promoten. De resultaten van dit onderzoek stellen deze organisaties in staat de waarde van hun databezit te begrijpen en aan te tonen, voortdurende of verhoogde investeringen mogelijk te maken en invloed uit te oefenen op hoe hun data in de toekomst voor u als gebruiker toegankelijk zullen zijn.

 

Bij voorbaat hartelijk dank voor het invullen van deze vragenlijst, die minder dan 15 minuten in beslag neemt. U kunt uw voortgang bij het beantwoorden van de vragenlijst opslaan en indien nodig terugkeren wanneer u klaar bent.

 

Kennisgeving over de bescherming van persoonsgegevens voor de OESO-enquête naar de waardeketen van mariene gegevens

De OESO zet zich in voor de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt in overeenstemming met haar regels voor de bescherming van persoonsgegevens.

Het directoraat Wetenschap, Technologie en Innovatie van de OESO gebruikt deze enquête om persoonsgegevens te verzamelen, waaronder naam, e-mailadres, functie, werkgever/naam van de organisatie, land van werkgever/organisatie en postcode van werkgever/organisatie. De gegevens zullen worden gebruikt om individuele reacties op de enquête te identificeren en om contact met de respondent mogelijk te maken, uitsluitend indien de respondent hiervoor toestemming heeft gegeven.

De door ons verzamelde persoonsgegevens worden door de OESO veilig opgeslagen en bewaard totdat de antwoorden op de enquête naar behoren zijn geanalyseerd. Alleen de OESO heeft toegang tot uw persoonsgegevens.

Volgens de regels hebt u het recht uw persoonsgegevens in te zien en te corrigeren, en in bepaalde omstandigheden bezwaar te maken tegen de verwerking ervan, te verzoeken om verwijdering en data overdraagbaargheid te verkrijgen. Om deze rechten in verband met deze enquête uit te oefenen, kunt u contact opnemen met Chrystyna Harpluk (chrystyna.harpluk@oecd.org).