0%
Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.
Instytucja Zarządzająca (IZ) Programem Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 (dawniej Program Pomoc Techniczna) w Polsce uczestniczy w projekcie mającym na celu zrozumienie, w jaki sposób lepiej wspierać obecnych i potencjalnych beneficjentów funduszy UE. Niniejsze badanie realizowane w ramach projektu ma na celu zrozumienie, jakiego rodzaju wsparcia potrzebują obecni i potencjalni beneficjenci podczas ubiegania się o fundusze UE oraz podczas wdrażania projektów. Wyniki ankiety pomogą IZ opracować konkretne działania w celu poprawy ich środków wsparcia. Państwa opinia w tym temacie jest nieoceniona.
  • Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie w oparciu o osobiste doświadczenia i opinie osób pracujących w organizacjach korzystających z funduszy UE.
  • Ankieta jest anonimowa, a udzielone odpowiedzi nie zostaną przypisane do użytkownika ani jego organizacji.
  • Ostateczny termin na wypełnienie ankiety upływa 28 czerwca.
  • Wypełnienie całego kwestionariusza zajmuje około 20 minut. Przed rozpoczęciem upewnij się, że masz wystarczająco dużo czasu. Po rozpoczęciu NIE ma możliwości zapisania odpowiedzi i wznowienia ich później. Zostaniesz poproszony o wypełnienie wszystkich pytań i przesłanie odpowiedzi.
  •  W przypadku pytań i potrzeby uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:aneta.nasternak@mfipr.gov.pl