Bireysel Şirketler için OECD Araştırması: Orta Koridor Kullanımı ve Potansiyeli
0%
Dikkat: Tarayıcınızda JavaScript betiklerinin yürütülmesi devre dışı bırakılmış. Bu nedenle bu anketteki tüm soruları yanıtlayamayabilirsiniz. Lütfen tarayıcı ayarlarınızı denetleyin.

Proje Kapsamı

2023 yılı başında OECD Avrasya Rekabetçilik Programı (OECD Eurasia Competitiveness Programme) ve OECD İstanbul Merkezi (OECD Istanbul Center - OECD Global Relations), “Orta Koridor” olarak adlandırılan Trans-Hazar Uluslararası Taşımacılık Rotasının (TITR) Çin ve Avrupa arasında, Rusya geçişli Kuzey Koridoru'na alternatif ana ticaret yolu olma potansiyeli üzerine analitik bir çalışma başlatmıştır. Son araştırmalar, Orta Asya, Hazar Denizi ve Kafkasya geçişli Orta Koridorun, Kuzey Koridoru'ndan ortalama 2500 kilometre daha kısa olduğunu, potansiyel olarak seyahat süresini birkaç güne kadar kısalttığını ve aynı zamanda transit ülkeler arasındaki ticareti de artırabileceğini göstermektedir. Ancak, ticaret potansiyelinin tam anlamıyla hayata geçirilebilmesi için, rotanın hem fiziki hem de fiziki olmayan altyapısındaki mevcut sorunlarının ele alınması gerekmektedir.

Güzergâhın dört ana ülkesi olan Kazakistan, Gürcistan, Azerbaycan ve Türkiye'yi kapsayan proje, koridorun Çin'i Avrupa'ya bağlayan merkezi bir ticaret yoluna dönüştürülmesi potansiyelini ve bunun önündeki zorlukları saptayacaktır.

Anketin Amacı ve Yapısı

Analizin önemli bir parçası olan anket çalışması, güzergâhta faal olan özel sektör aktörlerinin söz konusu güzergâhtaki darboğazlara ilişkin görüşlerini toplamayı ve (i) ulaşım altyapısına ilişkin ihtiyaçlar, (ii) ticareti kolaylaştırmasına ilişkin ihtiyaçlar ile (iii) bölgesel koordinasyona yönelik reform ve uygulama önceliklerini üç temel boyutta haritalandırmayı amaçlamaktadır.

Anonim nitelikteki anket çoktan seçmeli sorular, duygu ölçekleri ve yazılı yorumları kapsamaktadır.

İletişim

Anketle ilgili tüm soru ve yorumlar için birincil ülke irtibat noktaları aşağıda listelenmektedir:

Projenin ön bulguları Haziran 2023'te düzenlenecek çevrimiçi bir seminerde sunulacak,  nihai rapor ise yıl sonunda OECD İstanbul Merkezi'nde ilgili paydaşlarla paylaşılacaktır.

Değerli yorumlarınızı bekliyoruz!

OECD Avrasya Ekibi ve OECD Istanbul Merkezi Ekibi

Anketimize zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz!

Anket dört ana başlıkta toplam 36 soru içermektedir:

  1. Katılımcı ayrıntıları
  2. Orta Koridor kullanımı
  3. Ulaşım altyapısı
  4. Ticaretin kolaylaştırılması
Bu ankette 36 soru vardır.