Vlaamse Gemeenschap van België - Schoolvragenlijst
0%
Waarschuwing: JavaScript is uitgeschakeld in uw browser. Hierdoor kunt u mogelijk niet alle vragen in deze enquête beantwoorden. Controleer de instellingen van uw browser.

Introductiemail

 

De Belgische overheid heeft de OESO de opdracht gegeven om een externe en onafhankelijke evaluatie uit te voeren van haar aanpak van de COVID-19-crisis, vanaf 2020 tot juni 2022. Deze vragenlijst is bedoeld om uw mening te verzamelen over de maatregelen die de Belgische overheid(en) heeft/hebben genomen op het gebied van onderwijs tijdens de pandemie.

De antwoorden op de vragenlijst zullen worden aangevuld met interviews met belanghebbenden die betrokken zijn bij crisisbeheer op verschillende niveaus, om een beter inzicht te krijgen in de beleidsuitdagingen vanuit het perspectief van de belanghebbenden.

 

  • Beoogde respondenten: schoolleiders. Elke school dient één antwoord in te dienen dat de mening van de schoolleider weerspiegelt, maar tot op zekere hoogte ook die van de schoolgemeenschap. U moet uw volledige antwoord online indienen, maar u kunt de vragenlijst in PDF-formaat afdrukken voor eventuele raadplegingen.
  • Instructies: beantwoord de vragen op basis van de ervaringen van uw eigen school en gebruik het commentaarvak aan het einde van deze vragenlijst om een toelichting te geven of om aan te geven of uw perceptie tijdens de pandemie is veranderd, rekening houdend met de gezondheidsprotocollen en de openingen/sluitingen van scholen.
    • Beheer en bescherming van gegevens: voor meer informatie over hoe de OESO anonieme gegevens beheert, klik hier. Deze vragenlijst is anoniem en bij geen enkele vraag kan een specifieke school worden geïdentificeerd. Bovendien heeft alleen de OESO toegang tot individuele antwoorden. De gepubliceerde resultaten worden geaggregeerd.
  • Deadline: 27 oktober 2023. De geschatte responstijd voor deze vragenlijst ligt tussen de 10 en 15 minuten.

 

Neem alstublieft de tijd om te reageren: we hebben een goed responspercentage nodig om een evenwichtige evaluatie te kunnen bieden.

 

Met grote dank voor uw feedback van het OESO-team!