Przepraszamy, ale to badanie się zakończyło i nie jest już dostępne.

Więcej informacji udzieli Victoria MAGDALINSKI:
Victoria.MAGDALINSKI@oecd.org